Djupdyk i ämnet
Storspiggen har blivit ett av de riktigt allvarliga miljöproblemen i Östersjön. Något är galet med ekosystemet och den lilla fisken har på kort tid blivit en av havets dominerande invånare. Det kryllar av spigg i vikar och hav.

text: Martin Widman/Deep Sea Reporter

När marinekologen Ulf Bergström vid Sveriges lantbruksuniversitet ska beskriva situationen använder han liknelser som för tanken till bibliska hemsökelser.

– Det är som gräshoppssvärmar som kommer in från öppet hav och skövlar de grunda vikarna i Östersjöns kustområde, säger han.

En liten fisk, sällan mer än åtta centimeter lång, med stor påverkan på havets växt- och djursamhälle. När storspiggen kommer in på våren för att leka, äter den yngel och ägg av annan kustlekande fisk, som abborre och gädda.

– Spiggen kan slå ut hela bestånd i vissa områden. Nedgången av gädda och abborre i Östersjön kan i alla fall delvis förklaras av spiggens ökning, säger Ulf Bergström.

Och det pågår en maktkamp mellan spigg och annan rovfisk i Östersjön. En vuxen abborre äter gärna spigg, likadant med gädda. Men spiggens lek på grunt vatten sammanfaller med föryngringen av annan rovfisk. Den stora mängden, svärmarna av småfisk, gör att kampen har slagit över till spiggens fördel. Av Östersjöns totala biomassa av fisk, står spiggen idag för omkring tio procent. En stor och snabb ökning på bara drygt trettio år                

– Det är femtio gånger mer spigg i Östersjön idag än i slutet av 1980-talet.

De stora mängderna spigg gör också annan skada. En stor del av spiggens diet är de små kräftdjur som lever bland vegetationen i Östersjöns grunda områden. Kräftdjuren är i sig en viktig del av havets ekosystem, eftersom de äter av trådalger, och när kräftdjuren minskar i antal, blir det mer trådalger i grunda kustområden. Vi får mer av det grönaktiga slemmet som växer på stenar och blåstång. 

Ulf Bergström och hans kollegor på SLU är i full gång med att utreda orsakerna bakom ökningen. En del vet man, men mycket är fortfarande okänt. Spiggen har delvis rört sig under forskarnas radar. Den är så liten att den inte fastnat i de nät som används för att studera beståndens utveckling.

– Vi vet att det är mänsklig aktivitet som ligger bakom spiggexplosionen. Klimatförändringar, övergödning och fiske av gädda och abborre är åtminstone en del av förklaringen till den snabba spiggökningen. Men forskning pågår för att utreda orsakerna i detalj, fortsätter Ulf.

Läs mer på https://www.deepseareporter.se/spiggexplosionen/

Lena Kautsky förklarar rovfiskens betydelse för kustens livsmiljöer

lite annan bra läsning!
Sveriges Natur
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/orovackande-okning-av-storspigg-i-ostersjon/
Sveriges Vattenmiljö
https://www.sverigesvattenmiljo.se/content/storspiggen-en-fargsprakande-brakstake
Sveriges Lantbruksuniversitet
https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/5/rekordmycket-storspigg-i-ostersjon/