Voice of the Ocean
Nyheter
Vill du ha stöd i
din forskning?
Med havet som uppdragsgivare
Nyheter
Go deeper
Why VOTO? En film om tankarna bakom bildandet av Voice of the Ocean.

Carl Douglas & Ola Oskarsson diskuterar tankarna bakom bildandet av Voice of the Ocean.

Stiftelsen Voice of the Ocean berättar vad du behöver veta om havet i sommar – tillsammans med Lasse Åberg.

Att ”Försämrad havsmiljö” ligger i topp över svenskens oro inför framtiden kunde vi läsa om i undersökningen ”Svensk samhällsoro 2019”, publicerad av Göteborgs universitet. Trots den utbredda oron har ämnet haft svårt att komma upp på agendan – därför har stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) som ett av sina första projekt valt att öka kunskapen kring viktiga havsfrågor i ett samarbete med Lasse Åberg.

I takt med människans utveckling prövas haven allt hårdare. Utfiskning, övergödning och farliga utsläpp är bland de stora frågorna. För att åstadkomma en förändring, innan det är för sent, krävs en bredare kunskap och engagemang. Med det som målsättning grundades stiftelsen Voice of the Ocean.

“Jag har dykt i över 30 års tid och sett hur Östersjön förändrats. Med Voice of the Ocean vill jag samla det nätverk av kunniga dykare, filmare och forskare jag byggt upp till en gemensam kraft. Det handlar i grunden om nyfikenhet, inte kanske primärt om att lösa alla problem samtidigt, men att öka kunskapen och intresset för havet. Voice of the Ocean är en kunskapsrörelse”, säger Carl Douglas.

Med hjälp av Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har VOTO tagit fram ett underlag för de viktigaste frågorna som man borde veta om havet, med tyngdpunkt på Östersjön. Även om VOTO strävar efter välmående hav i allmänhet har man valt att sätta fokus på Östersjön, då det är ett litet hav med stark påverkan från människan.

”Genom en bättre förståelse för Östersjön kan vi lättare förstå havet i stort. Självklart är värderingen av dessa frågors vikt subjektiv, och det går alltid att hitta fler, men vi anser att det frågor vi valt ut är viktiga att börja med. I en snar framtid kommer vi att fortsätta och också fokusera på saker som gör havet unikt och viktigt, för miljö och ekologi såväl som för människan specifikt.” säger Johan Candert, projektledare på VOTO.

 

Projektet inbegriper tio animerade kortfilmer, tecknade och berättade av Lasse Åberg, som beskriver frågorna. Dessa leder tittaren vidare till voiceoftheocean.org där man hittar länkar till filmer med forskare och experter, samt till längre artiklar. Syftet är att öka allmänbildningen och engagemanget i samhället för att på det viset ge havet en starkare och tydligare röst. Då Lasse Åberg länge har varit engagerad i miljöfrågor, var samarbetet naturligt.

”Jag kan väl milt sagt säga att Östersjön ligger mig varmt om hjärtat då vi halvårsvis bor på östra Gotland. Det har varit både lärorikt och intressant att förmedla information om vårt kära hav.” säger Lasse Åberg.

För mer information kontakta:

Johan Candert, Projektledare jc@voiceoftheocean.org 0708 – 77 95 45

Kenneth Gidlöf, Verksamhetschef kenneth.gidlof@voiceoftheocean.org 0706 – 60 53 96

Länk: http://voiceoftheocean.org

Kort om stiftelsen:

Voice of the Ocean grundades 2019. Initiativtagare är Carl Douglas, som i 30 års tid både dykt och engagerat sig i haven. Stiftelsen arbetar för en framtid där allmänhetens kunskap och intresse kring haven ger ett hållbart samspel mellan människa och hav. Mer information om stiftelsen finns på http://voiceoftheocean.org

Smart Autonomous Monitoring of the Baltic Sea

The Baltic Sea is an integral component of the lives of those living around it. It influences our climate and weather, and its ecosystems host important living resources and biodiversity and its environment has been under threat and its ecological status damaged by our development for nearly 100 years.

Voice of the Ocean (VOTO) was founded to provide scientists high resolution, long data series allowing the scientists to focus on crucial questions and address the public with profound answers. By using cutting edge technology and experts, VOTO takes on the responsibility of the data acquisition tailored for each unique project.

VOTO’s first project, “Smart Autonomous Monitoring of the Baltic Sea”, is a collaboration between VOTO and Gothenburg University. The project seeks to fundamentally change the landscape of ocean observation in the Baltic Sea by collecting the largest, and highest resolution, data set of the Baltic Sea, from chemistry and physics at the molecular level, to weather, fisheries and ocean functions across the Baltic Sea.

“Our approach is grounded in the belief that delivering a fundamental increase in our ability to collect high-definition, ecosystem-wide observations across the entire Baltic
Sea will lead to an equal fundamental increase in our understanding of the Baltic Sea and our ability to protect this precious environment”. says Bastien Queste, Assistant Professor, Physical Oceanography University of Gothenburg.

Over the last 30 years, strong measures have been put in place by surrounding states to help the Baltic ecosystem recover. For example, nutrient inputs into the Baltic Sea have decreased by half since 1980. Intergovernmental organizations such as the Baltic Marine Environment Protection Commission – also known as the Helsinki Commission (HELCOM) – were established to monitor ecosystem recovery and promote common environmental objectives and policies. (Figure at: http://stateofthebalticsea.helcom.fi/in-brief/summary-of-findings/)

These efforts can only lead to effective advice and action when based on accurate, up-to-date, and complete information. Recovery directly depends on our ability to observe and better understand the immense complexity of ocean functions of the Baltic Sea.

“Our strength lies in the infrastructure at our disposal and the leading-edge instrumentation that they now make available to the scientific community”.

”We are now in the age of the smart autonomous revolution. In our homes and everywhere around us, thousands of data points and metrics are recorded continuously to make our lives easier through increased knowledge and understanding. We now do the same in the sea. ” says Ola Oskarsson, Technology at Sea VOTO

VOTO are launching smart autonomous platforms into the Baltic Sea, the platforms can be divided into three categories: underwater, surface, and stationary.

Oceangliders (underwater) are rechargeable instruments which remain at sea for months at a time, measuring biological, chemical and physical metrics every second. These ocean gliders swim slowly across the Baltic, from the surface to the seafloor building high-definition 3- dimensional pictures of these critical environmental parameters.

SailbuoysTM (surface) SailbuoysTM (surface) on the other hand, stay on the surface, powered using renewable solar panels. Sailbuoys are state-of-the-art vessels that can autonomously sail around the oceans collecting oceanographic (temperature, salinity, currents) and meteorological (wind, air temperature) data. We control them via satellite and the vessels send real time data every 5 minutes to us back on land. By remaining on the surface and using solar panels, Sailbuoys travel faster than ocean gliders, be deployed for months at a time and carry more advanced sensors

Fishtrackingsystems (stationary/mobile) are deployed on the sea bed for years at a time and track the location of important tagged fish. VOTO together with partner are building capacity so that our autonomous systems, such as the Sailbuoys, can communicate with the fish tracking systems, and relay the data back in real time rather than having to wait years for the recovery survey. The Sailbuoys are also equipped with a fishfinding sonar that can detect schools of fish that has not been tagged. These systems will allow better, quicker, and more effective response when managing fisheries.

Together, these innovative platforms obtain observations that we would traditionally collect fromtime-consuming and expensive ship surveys at a fraction of the cost. They function autonomously, but can be remotely piloted by the project team, to survey the Baltic Sea in intelligent and adaptive ways, reacting to new discoveries and targeting key ocean features. The majority of the data collected is transmitted back to our team of experts in real-time so that it can be redirected to national and international agencies to inform weather forecasting services and computer simulations of the Baltic Sea.

Pairing Sailbuoys on the surface with gliders under water is really unique/novel because we are able to observe the ocean and atmosphere system as a whole. Such state-of-the-art systems are really a first for Swedish waters and are set to change the way we think about collecting observations and how we understand our environment. We are extremely excited to grow this technological capability in Sweden and the Nordic region. This is crucial to understanding our entire ocean environment better.

Our strength is our ability to deliver novel, leading-edge instrumentation and coordination by a team of experts to build synergies between projects, to bring forth a step change in our understanding of the Baltic Sea ecosystem.

”The use of autonomous robots in the ocean really reduces the cost of data while increasing data volume and knowledge, compared with ships and moorings. We are undergoing a global revolution in technological innovation for the ocean and Sweden needs to be part of this unprecedented change” –

Sebastiaan Swart, Associate Professor Physical Oceanography University of Gothenburg

VOTO’s future is to supplement national and international infrastructure, building on excellence and expertise of our academic and industrial partners. We will leverage our existing large infrastructure and provide cutting-edge technology and tools to the wider scientific community. Soon, we will welcome applications for further projects and use of our infrastructure. With our ability to deliver novel, leading-edge instrumentation and coordination by a team of experts we will build synergies between projects which makes it possible to bring forth a step change in our understanding of the Baltic Sea ecosystem.

Sea Explorer Training by VOTO: https://sebswart.com/2020/07/03/polar-gliders-gets- newseaexplorer-training/

For further information please contact:

Robert Westerberg, Communication robert.westerberg@voiceoftheocean.org +46 707 49 06 68

Ola Oskarsson, Technology at Sea ola.o@voiceoftheocean.org
+46 70-852 78 85

Kenneth Gidlöf, CEO kenneth.gidlof@voiceoftheocean.org +46 706 60 53 96

Stiftelsen Voice of the Ocean
Address: Rydboholmsgård, 184 94 Åkersberga

hello@voiceoftheocean.org

Kenneth Gidlöf
Verksamhetschef

kenneth.gidlof@voiceoftheocean.org

Ola Oskarsson
Projektledare Voto Marine Operations

ola.o@voiceoftheocean.org

Robert Westerberg
Kommunikation & Projektledare

robert.westerberg@voiceoftheocean.org

Johan Candert
Projektledare

johan.candert@voiceoftheocean.org