Voice of the Ocean
Nyheter
Vill du ha stöd i
din forskning?
Med havet som uppdragsgivare
Deep Sea Reporter är ett oberoende digitalt magasin med fokus på havet.
Intresset för miljö och klimatfrågan är växande och likaså insikten att frågan är avgörande för vår gemensamma framtid och överlevnad.
Syftet är att nå ut till en bred allmänhet och opinionsbildare genom reportage, böcker och dokumentärfilm.
Innehåll
Magasinet följer ny forskning, myndigheters beslut och havsentreprenörers arbete och rymmer engagerande och fängslande berättelser om människor som lever och har levt vid och av havet.
Nätverk
Deep Sea Reporter står i kontakt med andra journalister runt om i landet, i avsikt att bygga nätverk som gör att vi blir heltäckande i vår bevakning.
Bistånd
Deep Sea Reporter bistår även journalister som annars har svårt, logistiskt eller ekonomiskt, att ta sig ut på havet.
Målet är att genom opartisk, obunden och oberoende research bidra till spridandet av fakta om Östersjön.

Stiftelsen Voice of the Ocean
Address: Rydboholmsgård, 184 94 Åkersberga

hello@voiceoftheocean.org

Ola Oskarsson
Projektledare Ocean Knowledge

ola.o@voiceoftheocean.org

Johan Candert
Projektledare

johan.candert@voiceoftheocean.org

Fanny Senke
Kommunikation & Projektledare

fanny.senke@voiceoftheocean.org

Niklas Nilsson
Projektledare Utbildning

niklas.nilsson@voiceoftheocean.org