Djupdyk i ämnet
Trots omfattande åtgärder under årtionden fortsätter Östersjön att vara ett av världens mest övergödda hav.

”En kunskapsfilm från SMHI om alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.”

 

text: Martin Widman/Deep Sea Reporter

Överdrivna algblomningar år efter år, och nivåerna av fosfor och kväve i havet är fortsatt lika höga. Ändå läcker det mindre näringsämnen från jordbruk och avlopp än någonsin tidigare. 
Kanske finns en källa till övergödningen som forskare har missat. 

Bakom Sveriges lantbruksuniversitets byggnad, i tegel och glas i Uppsala, mellan trafikerade genomfartsleder och Fyrisån, gömmer sig en välskött parkmiljö med planteringar gångar och bänkar, kunskapsträdgården: ett studieobjekt för studenter i landskapsarkitektur. Vidare ner mot ån, bakom en hög grön häck av oxel, en lummig trädgård med pilträd, rhododendron och kastanj. Det luktar botanisk trädgård och i mitten av parken en damm med näckrosor. Här lär sig framtidens parkdesigner att göra grönområden attraktiva. 

I parken möter vi Helena Aronsson, som under lång tid forskat på hur jordbruket och mänsklig aktivitet påverkar vattenmiljön. Ett område där hon är en av Sveriges ledande experter.
Blir du inte uppgiven? Östersjön tycks inte återhämta sig – trots all forskning och alla åtgärder? frågar vi inledningsvis.

– Tvärtom. Det är inspirerande. Annars skulle jag inte jobba med det här. Den påtagliga samverkan mellan forskare, lantbrukare och andra aktörer i jordbrukssektorn är intressant och givande. Och alla vill vi ha en hållbar utveckling. Det växer krafter kring frågan om hållbarhetsfrågor i jordbruket. 

Övergödningen är den största och mest akuta miljöfrågan för Östersjön, än idag. Och det är fortfarande jordbruket som är den viktigaste utsläppskällan för näring. Det är inget nytt, berättar Helena Aronsson. 

– Vi hade något som kallades den gröna revolutionen efter mitten på 1900-talet. Då när vi fick konstgödsel och växtförädling, och vi fick växtskyddsmedel som var en otrolig utveckling för jordbruket och mänskligheten. Allt detta är en förutsättning för att vi kan vara så många människor runt Östersjön och leva utan att svälta. Men det påverkar också miljön, förstås. 

Läs mer på https://www.deepseareporter.se/overgodning-utan-avbrott/

lite annan bra läsning!
Frågor och svar om algblomning
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/overgodning/algblomning.html
Cyanobakterier i Östersjön - inte bara ett problem
https://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/cyanobakterier-i-ostersjon
Algblomningar i Östersjön
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/alger/algblomningar-i-ostersjon-1.3008
Daglig koll på sommarens algblomning

På smhi.se kan du följa aktuell algsituation. Tjänsten uppdateras dagligen under säsongen.

https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen.