Djupdyk i ämnet
Drogade abborrar
lite annan bra läsning!
Fiskar blir modiga och glupska av läkemedelsrester
https://www.umu.se/nyheter/fiskar-blir-modiga-och-glupska-av-lakemedelsrester_5828413/
Läkemedel i vattnet gör fiskar dumdristiga
https://www.forskning.se/2017/08/02/lakemedel-som-lacker-ut-fara-for-livet-i-havet/
Östersjön - en frisk framtid?
https://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/ostersjon---en-frisk-framtid
Hushåll, avlopp och svårfångade kemikalier
https://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/hushall,-avlopp-och-svarfangade-kemikalier
Avancerad vattenrening kan halvera avloppens kemikalieutsläpp
https://balticeye.org/sv/farliga-amnen/avancerad-vattenrening-kan-halvera-kemikalieutslapp/