Djupdyk i ämnet
”Havet ägs av alla och ingen. Samtidigt som många hävdar rätten till havets resurser tar ingen idag det yttersta ansvaret för havet.”

– Havsmiljökommissionen 2003

text: Peter Löfgren/Deep Sea Reporters

Som barn älskade jag att sitta på vår brygga och fantisera om framtida seglatser. För mig var havet lika oändligt som rymden. Där fanns inga gränser, bara frihet och äventyr. Trodde jag.

Men människan har sedan länge byggt murar och stängsel även i havet. På 1700-talet ansågs en nation ha rätt att kontrollera vattnet så långt ut från kusten som man kunde skjuta en kanonkula. Då som nu är havet och dess rikedomar orsak till krig och konflikt.

På havsytan kunde jag i dagdrömmen färdas vart jag ville. Som min store, starke morfar Kalle, som korsade de sju haven. Och sedan aldrig fann sig riktigt tillrätta i land. Han tillbringade de sista åren av sitt liv ensam på ett fyrskepp.

Blekinges kust är mitt ursprung. Att från tidig ålder kunna se horisonten vidgar perspektiven. Skapar tankar kring varifrån vi kommer. Mitt hav var en väg ut i världen, men också en oändlig källa till rikedom. Andlig och kroppslig. Att meta var en god del av livet.

Läs mer på https://www.deepseareporter.se/vem-ager-havet/

lite annan bra läsning!
Reuters: The final frontier: Who owns the oceans and their hidden treasures?
https://www.reuters.com/article/us-oceans-rights-politics-insight/the-final-frontier-who-owns-the-oceans-and-their-hidden-treasures-idUSKBN1O3030
KRÖNIKA: ”Östersjöns miljöproblem är i grunden en etisk fråga”
https://balticeye.org/sv/artiklar/gastkronika-olle-torpman/
Säl, skarv och förlorade fångster
https://www.havet.nu/havsutsikt/artikel/sal,-skarv-och-forlorade-fangster
Debatt om trålgränsen
https://mitti.se/nyheter/ministern-flytta-tralgransen/
Havsrättskonventionen
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
Havsmiljökommissionen
https://books.google.se/books?id=8vhm2-7sD3MC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false