Voice of the Ocean
- med havet som uppdragsgivare.

Vårt ändamål är att bedriva, stödja och främja forskning, utbildning, information och kommunikation avseende havet, dess ekosystem och miljö samt människors interaktion med havet, såväl historiskt som i samtiden och i framtiden.

Om Voice of the Ocean.

Stiftelsen Voice of the Ocean:s ändamål är att bedriva, stödja och främja forskning, utbildning, information och kommunikation avseende havet, dess ekosystem och miljö samt människors interaktion med havet, såväl historiskt som i samtiden och i framtiden.

Vår vision är att det i framtiden är kunskap som styr förvaltningen av havet. Med en bredare kunskap kan diskussioner bli mer upplysta och fokuserade på verkliga lösningar. Med en sund diskussion baserad på kunskap blir besluten klokare.

Vi tror på kedjan data-information-kunskap-visdom. Vi drivs av tanken att konst, vetenskap och kultur hör ihop. Vi tror på människan och hennes förmåga att bättra sig. Vi tror på frihet att utbyta idéer, diskutera dem, ifrågasätta dem och att tänka nytt.

VOTO vill öka kunskapen, nyfikenheten och engagemanget om havet. Vi strävar efter en framtid där allmänhetens kunskap och intresse kring havens ekologi och historia ger ett hållbart samspel mellan människa och hav. Vi tror på attitydförändring genom kunskap och vill inhämta, skapa och sprida vetande.

VOTO drivs av en grupp initierade oceanografer, historiker och entreprenörer som under lång tid har arbetat med, forskat i, och dokumenterat haven. Tillsammans har vi en bredd av kompetenser, med en sak gemensamt: vår passion för haven.

Voice of the Ocean grundades 2019 på initiativ av Carl Douglas. Carl har i 30 års tid både dykt och engagerat sig i haven. Förutom att finansiera upptäckandet av den DC-3:a som 1952 blev nedskjuten i Östersjön har Carl bidragit med stöd till bland annat havsforskning och produktion av dokumentärfilmer om havet.

VOTO verkar längs flera huvudspår.

Ocean Knowledge – hjälper forskare med frågor kring havet som system, genom att ta fram data. Utöver omfattande datainsamlingsprojekt vill vi också stödja forskare med deras specifika frågeställningar samt bidra med fakta och undersökningar kring Östersjöns tillstånd.

Humans and the Sea – kommunicerar, stödjer och ökar kunskapen kring olika former av interaktion mellan människan och havet – såväl maritim historia och marinarkeologi som miljöhumaniora och etnologiska studier av människans kulturella, personliga och sociala relation till havet.

VOTO Support – stödjer forskare med omfattande datainsamlingsprojekt, kommunikationsprojekt samt medverkar till forskares specifika frågeställningar kring havsrelaterade ämnen inom konst, vetenskap och kultur.

VOTO Education – medverkar till att öka kunskapen, nyfikenheten och engagemanget om haven genom lättillgänglig information och utbildningsmaterial för barn och ungdomar för att beröra människans förhållningssätt till havet och att upplysa om vad som sker i haven.

Ocean Archives – vill genom bild och film hjälpa till att visualisera det som händer i havet.