Ocean Archives

Med bild och film vill vi hjälpa till att visualisera det som händer i havet.

Om Ocean Archives.

Problem och skeenden som har med havet att göra är alltför abstrakta – “jag kan inte se problemet…och förstår därför inte”.

  • Forskningen om havet har svårt att nå igenom i så måtto att den är svår att visualisera. Rapporter och presentationer skulle bli mer lättillgängliga med ett bildmaterial som består av annat än grafer och tabeller. Med visuellt starka bilder kan forskningens budskap leda till en mer upplyst diskussion utanför akademiska sammanhang.
  • Utbildning av unga via skolan behöver ett starkt och spännande bildmaterial för att framställa innehållet för lärandet på ett engagerande sätt – ett hjälpmedel för pedagogiken att skapa nyfikenhet.
  • Medier är ofta i behov av berättande bilder för att beskriva skeenden i havet. Med hjälp av undervattensbilder som väcker intresse och visar på verkligheten blir det lättare för mottagaren att förstå innebörden av vad som sägs. Med hjälp av bilderna kan vi förstå konsekvenserna av vårt agerande.

Grundidén är att Ocean Archives är en samordnande digital tjänst i vilken bilder och filmer om havet laddas upp, struktureras och tillgängliggörs. På ren svenska – en högkvalitativ bilddatabas.

Kontaktperson

Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och vill veta mer,
kontakta Joachim Cronquist.

joachim.cronquist@voiceoftheocean.org

Joachim Cronquist
Projektledare Ocean Archives