In Things you need to know about the ocean

Coctaileffekten

Coctaileffekten

Aldrig tidigare har det funnits så många olika kemikalier i vårt samhälle. Tillverkning av olika sorters plast, mediciner och bekämpningsmedel. På olika sätt hamnar en stor del kemikalier till slut i havet.

Idag tillverkar vi Europa 400 gånger mer kemikalier än för 100 år sedan. Men det är inte bara på grund av dagens tillverkning som kemikalier hamnar i havet. På 50-talet fanns det två kemikalier, PCB och DDT som användes i nästan allt: i leksaker, på odlingar och mycket mer. Men efter några år märkte forskare att ämnena orsakade allvarliga miljöproblem. Det fanns mindre säl, havsörn och andra sjöfåglar i vår natur.

PCB och DDT skapade stora miljöproblem och är idag helt förbjudna. Men fysiken har lärt oss att massa och energi inte kan förstöras, endast byta form. PCB och DDT finns därför kvar i havet än idag och tas upp fisken som lever i Östersjön.

Kemikalier och mediciner som vi skapar idag, tillsammans med gamla kemikalier skapar en enda soppa full av kemikalier som vi inte vet hur de påverkar människa eller djur – det kallas cocktaileffekten.

Men med ny teknik kan finns det hopp! I Linköping finns ett reningsverk som renar vattnet från en å som heter Stångån med hjälp av ozon. Ett helt nytt sätt. Stångån i Linköping har blivit nästan helt fri från läkemedelsrester och kemikalier. Riktigt bra! Tänk om alla reningsverk i Sverige gjorde såhär? Då kanske vi skulle stoppa denna kemikaliesoppa. Det skulle göra att vi får ett friskare Östersjön och djur som mår bättre.

Vill du lära dig mer?

Här vi länkar till några matnyttiga sidor där du kan läsa mer om Cocktaileffekten och dess betydelse för miljön och invånarna i Östersjön.

Östersjöcentrum – Basfakta om farliga ämnen i Östersjön

Naturvårdsverket – Miljöfarliga ämnen i vattenmiljön

Deep Sea Reporter – Sälen visar hur havet mår