In Things you need to know about the ocean

Döden på havsbotten

Döden på havsbotten

Brist på syre i Östersjön fortsätter vara ett allvarligt läge, men det finns hopp! Om vi bara har lite tålamod kan vi fortfarande göra skillnad.

Vi vet inte hur mycket växthusgaserna kommer öka uppvärmningen. Oavsett så kommer Östersjön att fungera till en viss gräns. Syrenivån i havet kommer alltid vara en oro, den kommer bli bättre än idag men inte så bra som för 70 år sedan. Den låga syrenivån gör att havsbotten på vissa platser helt enkelt kan bli syrefri. Det slutar växa havslevande växter och ekosystemet på den platsen försvinner.

Så vad har hänt de här åren? Jo, jordbruket började använda konstgödsel som näring till sina grödor under mitten av 1900-talet, men det är först nu, sedan några år tillbaka vi får se hur Östersjön har påverkats av användningen.

Gödslet innehåller kväve och fosfor. När det regnar eller när odlingarna vattnas så följer dessa ämnen med det vatten som blir över och rinner bort. Det vattnet når tillslut en sjö eller en bäck, å eller flod leder ner i Östersjön. Då bildas algblomning, en grön gegga som lägger sig i vikar och vid våra badplatser på sommaren. Algerna är giftigt för djur och människor och det brukar bli badförbud på dom platser där algerna härjar.

När algblomningen är över sjunker algerna ner till botten där små havslevande maskar och musslor mumsar på algerna. De alger som blir kvar lägger sig som ett täcke på havsbotten som leder till syrebrist där kan inga havslevande djur leva.

Länderna runt Östersjön – Sverige, Finland, Estland, Litauen, Lettland och Polen har tillsammans kommit fram till en plan för att göra Östersjön friskare. Bland annat genom att använda mindre ämnen som innehåller kväve och fosfor i jordbruket.

Vill du lära dig mer?

Här vi länkar till några matnyttiga sidor där du kan läsa mer om syrebrist och bottendöd, och varför det sker. 

Deep Sea Reporter – Övergödning utan avbrott

SMHI – syreförhållanden i havet

Havet.nu – överlevare i död havsbotten