In Things you need to know about the ocean

Drogade abborrar

Drogade abborrar

Det finns många läkemedel som används vid bland annat depression och ångest. Dessa läkemedel påverkar flera system i hjärnan på oss människor – men också fisken!

För att det ska vara ett bra läkemedel och hjälpa den sjuka människan så krävs det att läkemedlet är så stabilt att det tar sig dit det ska, exempelvis till ett visst system i hjärnan.

En del av läkemedlen försvinner ut när vi kissar, ner i avloppet och tyvärr kan inte de flesta reningsverk rena vårt vatten från läkemedelsrester. Därför går de vidare ut i vattendrag och till slut havet, där havslevande djur också kan få i sig en dos av läkemedlet. Om ett ämne är stabilt betyder det att ämnet kan färdas långt och länge innan naturen bryter ner det.

Abborre och spigg är två av de rovfiskar som forskare har sett påverkas av läkemedel i havet. Bland annat att de kan bli mer modiga, slöa eller stressade beroende på vilken typ av ämne de får i sig. Det här kan skapa rejält med trassel i havet. Tänk om alla abborrar blev jättemodiga och all spigg blev jätteslö – då kanske abborren blir härskare i Östersjön?

Vill du lära dig mer?

Här vi länkar till några matnyttiga sidor där du kan läsa mer om hur läkemedel påverkar djurlivet i hav och sjöar? 

Havet.nu – Läkemdelsrester i havet

Naturvårdsverket – läkemedel och miljögifter

Linköpings Universitet – mediciner förändrar fiskars beteende