VOTO Education

Vi vill satsa på utbildning för barn och ungdomar för att beröra människors
förhållningssätt till havet och samtidigt upplysa om vad som sker i haven.

Om VOTO Education.

För att veta hur situationen kan förbättras i haven behöver människor information. Därför vill VOTO Education genom olika insatser stödja de som idag arbetar med information och utbildning.

Utbildning, upplysning och kunskap är helt avgörande för att veta vad som behöver göras och hur det ska utföras. VOTO Education medverkar därför till att öka kunskapen, nyfikenheten och engagemanget om haven. Vi bidrar med lättillgänglig information och utbildningsmaterial som är mer fokuserad på möjligheter än på problem. Genom att satsa på utbildning för barn och ungdomar vill vi beröra människors förhållningssätt till havet och upplysa om vad som sker i haven. Vi tror på att visa de goda exemplen, berätta om vilka framsteg som görs och vad vi människor kan påverka för att göra skillnad.

Våra filmer visas bland annat i Baltic Sea Science Centers filmsal och vi arbetar just nu med ett projekt där vi tar fram ett ”före-” och ”efter”-material för skolungdomar. Materialet ska användas av skolklasser innan de kommer på besök och som förlänger lärandet efteråt.

Projektstöd

Kontakta Niklas Nilsson om du arbetar inom någon organisation eller skola som behöver hjälp med att sprida kunskap om havet. Vi välkomnar alla typer av samarbeten som har till syfte att skapa ett friskare hav.
niklas.nilsson@voiceoftheocean.org

Niklas Nilsson
Projektledare VOTO Education
EGNA PROJEKT

Saker du behöver veta om havet.

VOTO Education driver ett projekt som kallas ”Saker du behöver veta om havet”, illustrerat av en av Sveriges mest folkkära personer: Lasse Åberg. Läs mer

Vi som arbetar på
VOTO Education.

Niklas Nilsson Projektledare VOTO Education