In Things you need to know about the ocean

Hoppet lever i Ålands hav

Hoppet lever i Ålands hav

Torsken är riktigt illa ute. Östersjöns rovfisk har under många år fiskats mycket och påverkats av miljögifter. Men det finns hopp för den utrotningshotade Östersjötorsken – i Ålands hav.

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk. Torsken trivs i syrerika, djupa och kalla vatten. Tyvärr mår inte Torsken så bra idag. Många år av hårt fiske, stigande temperatur i Östersjön och flera år av övergödning har gjort att vi nu har väldigt lite torsk kvar och de som finns, ja dom är väldigt små och magra.

Men det finns hopp! I Ålands hav, mellan svenska skärgården och Åland finns torsk som är stor och fin. Forskare har sett att torsken verkar kunna lägga sina torskägg i vatten med lägre salthalt än man tidigare trott. Salthalten är högre i södra Sverige och lägre ju längre norrut vi kommer. Det här är ett bra tecken för torskens framtid.

Idag får de stora fiskebåtarna inte fiska torsk i Östersjön. Men trots det finns inga tecken på att den utrotningshotade torsken börjar återhämta sig. Forskarna tycker därför att det är jätteviktigt att den stora, fina Ålandstorsken ska skyddas och växa i lugn och ro. Det kan vara Östersjötorskens räddning.

Ingen torsk blir så stor och frisk som den ståtliga Ålandstorsken!

Vill du lära dig mer?

Här vi länkar till några matnyttiga sidor där du kan läsa mer om Östersjötorsken

Havet.nu – unik torsk i Ålands hav

SLU – allvarligt läge för Östersjötorsken

Östersjöcentrum – människan hotar Torsken