Humans and the Sea

Vi vill förstärka människans relation till havet genom att belysa
vår djupa historia, samspel och tänkande kring havet.

Om Humans and the Sea.

Humans and the Sea har som syfte att sprida kunskaper om havets mångskiftande natur, kultur och historia samt att bidra till ökad medvetenhet om dess stora betydelse genom nya perspektiv. Genom dessa perspektiv ökas kunskapen kring människans komplexa relation till havet och visar på olika aspekter kring vår fascination för havet.

Humans and the Sea kommunicerar, stödjer och ökar kunskapen kring olika former av interaktion mellan människan och havet – såväl maritim historia och marinarkeologi som miljöhumaniora, etnologiska studier av människans kulturella, personliga och sociala relation till havet – kunskaper som syftar till förståelse. Perspektiven är lokala, regionala, nationella och globala.

Humans and the Sea bidrar till att synliggöra vår djupa historia och relation till havet för allmänheten. Detta sker bland annat genom böcker, utställningar och film, men även genom att medverka i samarbeten med institutioner och enskilda forskare.

Genom kunskap kring människans interaktion med havet genom alla tider så går det att ställa frågor kring vilken relation människor idag vill ha till havet. Svaren kan medverka till att staka ut den kurs som bör följas och möjliggöra att kloka beslut fattas, baserade på fakta och förståelse.

Humans and the Sea verkar inom ledorden kultur, konst och vetenskap och samarbetar med forskarvärlden för att möjliggöra att nå ut med ny forskning. Det är först när alla dessa blandas som det är möjligt att uppnå den förståelse som behövs för att vara en del av de underlag för beslut som fattas för havens tillstånd och hantering.

En annan viktig aspekt är att väcka allmänhetens engagemang genom att presentera havet på nya och spännande sätt. Genom att popularisera vetenskaplig kunskap når vi tillsammans ut till allmänheten.

Projektstöd

Kontakta Björn Hagberg för att starta en dialog om hur vi eventuellt kan bidra till ditt forskningsprojekt. Vi vill gärna resonera kring humanistisk vetenskap och Östersjön med dig och samarbeta för en djupare förståelse av Östersjön. Tillsammans diskuterar vi dina planer, behov och önskemål för att sedan utforma en projektbeskrivning som VOTO:s styrelse behandlar.
bjorn.hagberg@voiceoftheocean.org

Björn Hagberg
Projektledare Humans and the Sea
EGNA PROJEKT

Skeppsbrott – en fotobok om 100 år av sjöfart.

Humans and the Sea, Max Ströms förlag och National Maritime Museum, England, samarbetar kring en ny fotobok om skeppsbrott och sjöfart. Läs mer

Ghostships – Östersjöns okända historia.

Max Ströms förlag ger ut fotoboken Ghostships och berättar om Östersjöns okända historia. I denna storslagna fotobok tar dykarna Jonas Dahm och Carl Douglas med oss till några… Läs mer
EXTERNA PROJEKT

OAR – Offshore Archaeological Project.

OAR är tänkt som en katalysator för att bättre förstå vårt förflutna genom att se till dagens behov av utforskning och kunskapsinhämtning. Läs mer

Maderövraket – kanske ett av Östersjöns äldsta bestyckade skepp.

Under 2021 kommer docent Niklas Eriksson, marinarkeolog och forskare vid Stockholms universitet, i samarbete med Humans and the Sea genomföra en marinarkeologisk undersökning av det så kallade ”Maderövraket”. Läs mer

Sea Change – nya marinarkeologiska perspektiv: människor och miljö vid havet.

Detta forskningsprojekt vill bidra med kunskap kring vår kanske viktigaste överlevnads- och samtidsfråga: hur ska vi agera i relation till dagens dramatiska miljöförändringar? Läs mer

Vi som arbetar på
Humans and the Sea.

Björn Hagberg Projektledare Humans and the Sea
Carl Douglas Dykare Humans and the Sea