Ocean Knowledge

Vi vill hjälpa forskare att förstå havet som system
genom inhämtning av data.

Om Ocean Knowledge.

VOTO Ocean Knowledge vill hjälpa forskare att förstå havet som system. Det görs genom inhämtning av data som är till nytta för forskningen. Ocean Knowledge arbetar efter två tidsperspektiv: dels ska data som inhämtas användas i forskning som pågår idag. Dels skapas en databas, för att råda bot på bristen av långa dataserier, som gör att framtida forskning (10 år och framåt) ska ha nytta av insamlade data för att kunna svara på de frågeställningar som då finns. Ocean Knowledge skapar en baslinje av data om havet för framtida generationer.

VOTO Ocean Knowledge arbetar efter två nyckelord: uthållighet och upplösning (hög grad av tillförlitlighet och noggrannhet). Genom att samla in data från havet kontinuerligt över tiden kan forskningen erbjudas en ny grad av upplösning vad avser data om havet. Ocean Knowledge har utrustning, erfarenhet och kunskap för att skapa underlag för både de enkla och de svåra frågorna.

En av stiftelsens målsättningar är att uppmärksamma ett antal frågor som är avgörande för en sund förvaltning av Östersjön och att samla data och kunskap för att besvara dessa. För detta används ett trovärdigt och meriterat system för datainsamling. Utan data går det inte att göra några utsagor om tillståndet i havet, förstå orsakssammanhang och ännu mindre att extrapolera för att förutsäga framtiden. För detta ändamål fyller Ocean Knowledge en viktig plats som skapar trovärdighet och förändrar kunskapsunderlaget så att fakta istället för gissningar ligger till grund för beslut.

Ocean Knowledge har utrustningen för att ta fram data och i förlängningen en plan för klok förvaltning av Östersjön. Detta sker genom att data om havet tillhandahålls för forskning. Slutanvändare är befolkningen kring Östersjön som demokratiskt kan rösta fram en politik för en hållbar plan för havet.

Ocean Knowledge arbetar enligt följande målsättningar: engagera yngre forskare att använda våra data och publicera sina resultat. Bygga upp ett vetenskapligt råd med internationellt renommé. Uppmuntra ansökningar för att använda vår flotta av autonoma farkoster i vetenskapliga projekt. Bygga upp erfarenhet av autonoma mätsystem i komplexa miljöer. Stödja utvecklingen av sann autonomi för datainsamling i havet. Stödja utvecklingen av robusta autonoma system för insamling av data över långa tidsrymder. Bjuda in många vetenskapliga fält för att för att tillsammans förstå Östersjön och dess status.

Ocean Knowledge arbetar för att presentera en relevant modell för syre- och näringsbalans i Östersjön inom fem år. Vi stöder intellektuell frihet. Vi vill att alla frågor skall kunna ställas. Vi vill ta bort finansierings- och tekniktrycket från forskarna så dom kan koncentrera sig på forskningsfrågan genom att leverera data utan kostnad. Vi vill ställa en korrekt diagnos på patienten Östersjön.

Projektstöd

Kontakta Ola Oskarsson för att starta en dialog om hur vi eventuellt kan bidra till ditt forskningsprojekt. Vi vill gärna resonera kring vetenskap och Östersjön med dig och samarbeta för en djupare förståelse av Östersjön. Tillsammans diskuterar vi dina planer, behov och önskemål för att sedan utforma en projektbeskrivning som VOTO:s styrelse behandlar.
ola.oskarsson@voiceoftheocean.org

Ola Oskarsson
CTO / Founder Ocean Knowledge
EGNA PROJEKT

Samba – Smart Autonomous Monitoring of the Baltic Sea.

SAMBA is a collaboration between VOTO and Gothenburg University. The project seeks to fundamentally change the landscape of ocean observation in the Baltic Sea by collecting the largest,… Läs mer
EXTERNA PROJEKT

Tonfiskmärkning – kart-läggning av rörelsemönster.

Ett projekt som kartlägger tonfiskens rörelser och livsvillkor. VOTO Ocean Knowledge bygger i samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, upp en kapacitet som möjliggör för våra autonoma system att… Läs mer

Vi som arbetar på Ocean Knowledge.

Ola Oskarsson CTO / Founder Ocean Knowledge

BSc Marine Biology, founder of MMT a world leading offshore survey company.

Olle Peterson Technical Operation Manager

IHO Hydrographic Surveyor Cat B and Bachelor of arts. Intermixing experiences from ocean technology and environmental monitoring.

Louise Biddle Science Coordinator

Ph D Physical Oceanography and has vast experience of autonomous vehicles in Antartica.

Bastien Queste Science advisor

Ph D Physical Oceanography, Assistant Professor Department of Marine Science University of Gothenburg.

Aleksandra Mazur Technician Oceanographer

PhD Physical Oceanography and a fieldgoing oceanographer.

Sebastiaan Swart Science advisor

Associate Professor at Department of Marine Science and a Wallenberg Academy Fellow at the University of Gothenburg.

Marcus Melin Technician Software

Master of Science Physical Oceanography.