In Things you need to know about the ocean

Östersjön – ett museum under
ytan

Östersjön – ett museum under ytan

Östersjön är ett unikt innanhav – där finns spår av mänsklig historia som sträcker sig 10 000 år tillbaka i tiden. På havsbotten ligger skeppsvrak, spår av krigstiden och platser där människan bodde på stenåldern som blivit täckt av vatten när havsnivån stigit.

Att det finns så många skeppsvrak och fornlämningar i Östersjön beror på olika saker. Förr i tiden var Östersjön en handelsplats där människorna köpte och bytte varor med varandra. Det var även där som många svenskar utvandrade till USA och många av krigen härjade!

Länderna som ligger runt Östersjön har flera gånger krigat med varandra, därför går det att hitta många skeppsvrak som kapsejsat i krig, av oväder eller av andra anledningar på havsbotten. Det sägs att det finns så många som upp till 100 000 skeppsvrak på havsbotten! Vi skulle kunna se hela havet som ett enda stort undervattensmuseum.

Det som gör Östersjön unikt förutom för alla skeppsvrak är att vattnet är väldigt kallt och har låg salthalt, vilket ger ett klimat där skeppsmasken inte trivs. Skeppsmasken är lite av en expert på att äta på just träbåtar- och skepp som förlist. Eftersom skeppsmasken inte trivs i Östersjön har skeppsvraken och all dess inredning som glas, leksaker, skor och kläder, möbler och mycket mer kunnat bevaras i flera hundratals år. Det ser ut precis som att tiden stått still där nere, som en tidsmaskin!

Vill du lära dig mer?

Här vi länkar till några matnyttiga sidor där du kan läsa mer om marinarkeologi, skeppsvrak och andra fyndigheter i Östersjön

https://www.vrakmuseum.se

https://www.marinmuseum.se

https://www.vasamuseet.se