Deep Sea Reporter.

– ett oberoende digitalt magasin med fokus på havet.

Ett digitalt magasin om havet.

VOTO stödjer ett kommunikationsprojekt som heter ”Deep Sea Reporter” – ett oberoende digitalt magasin med fokus på havet.

Deep Sea Reporters syfte är att nå ut till en bred allmänhet och opinionsbildare genom reportage, artiklar och dokumentärfilm. Målet är att genom opartisk, obunden och oberoende journalistik bidra till spridandet av fakta om Östersjön.

Magasinet följer ny forskning, myndigheters beslut och havsentreprenörers arbete och rymmer engagerande och fängslande berättelser om människor som lever och har levt vid och av havet. Deep Sea Reporter står i kontakt med andra journalister runt om i landet, i avsikt att bygga nätverk som gör magasinets bevakning heltäckande.

Deep Sea Reporter kan även bistå journalister som annars har svårt, logistiskt eller ekonomiskt, att ta sig ut på havet.

För mer information besök: deepseareporter.se