Maderövraket – kanske ett av Östersjöns äldsta bestyckade skepp.

Maderövraket.

Under 2021 kommer docent Niklas Eriksson, som är marinarkeolog och forskare vid Stockholms universitet, att i samarbete med Humans and the Sea genomföra en marinarkeologisk undersökning av det så kallade ”Maderövraket”. Utöver att dokumentera och kartera vrakplatsen kommer provtagning för olika naturvetenskapliga analyser att genomföras. Förhoppningen är att resultatet kan upplysa om var fartyget byggts och hur gammalt det är. Kanske är ”Maderövraket” ett av de äldsta beläggen för kanoner ombord på skepp som hittills påträffats i Östersjön. Undersökningen har även som målsättning att lämna ett betydande bidrag till vår förståelse för medeltidens skepp och sjöfart.

Bakgrunden kring vraket är att i slutet av 1960-talet påträffade Stockholms sportdykarklubb ett skeppsvrak vid Kohamn norr om Dalarö. Vid den tidpunkten hade marinarkeologin knappt etablerat sig i Sverige och vraket föll mer eller mindre i glömska. Dykarna bärgade ett antal föremål, däribland kanonkulor av sten, vilka förvaras vid Sjöhistoriska museet. Sådana kanonkulor fasades ut redan i slutet av medeltiden. Vid senare dykbesiktningar har detaljer i skeppets konstruktion ytterligare förstärkt intrycket av en medeltida datering.