OAR – Offshore Archaeological Project

Offshore Archaeological Project.

En grupp forskare från Centre for Maritime Archaelogy i Southampton (CMA) och The Maritime Archaeology Research Institute in Södertörn (MARIS) har gått samman för att arbeta inom Human and the Sea:s fokusområde att utforska människans tidigare relation till den marina miljön. The Offshore Archaeological Project (OAR) är tänkt som en katalysator för att bättre förstå vårt förflutna genom att se till dagens behov av utforskning och kunskapsinhämtning.

The Offshore Archaeological Project är till för att med akademiska metoder utforska arkeologiska undervattensmiljöer i relation till utnyttjandet av havsbotten runt om i världen. Projektets mål är att utveckla vår förståelse av dessa miljöer genom:

  • Utveckling och utprovning av nya sätt att dokumentera djupt liggande, svåråtkomliga platser med hjälp av de senaste instrumenten inom undervattensteknologi.
  • Att tillhandahålla en plattform för studentledd forskning, träning och lärande i en unik, arkeologisk miljö.
  • Att utbyta expertkunskap mellan olika medlemmar av projektet, såväl akademiskt som arbetsrelaterat.
  • Att producera högkvalitativa, akademiskt granskade forskningsrapporter baserade på olika samarbeten.