Sea Change – nya marinarkeologiska perspektiv: människor och miljö vid havet.

Sea Change – nya marinarkeologiska perspektiv: människor och miljö vid havet.

Sea Change är ett fyraårigt forskningsprojekt som vill bidra med kunskap kring vår kanske viktigaste överlevnads- och samtidsfråga: hur ska vi agera i relation till dagens dramatiska miljöförändringar? Projektet leds av professor Johan Rönnby vid marinarkeologiska forskningsinstitutet, MARIS, Södertörns högskola.

Arkeologins långtidsperspektiv gör det möjligt att belysa och förstå människans förhållande till miljön under helt andra tider än vår egen. Projektet har därför ambitionen att visa på den stora variationsbredd av livsvillkor och förhållningssätt som funnits under årtusenden samt lyfta fram tidigare människors naturumgänge. Slutsatser kan då dras som förhoppningsvis kan få viss betydelse för nutidens diskussion och val av miljöstrategier.

Projektet är mångvetenskapligt och förenar det marinarkeologiska perspektivet med bland annat geografisk analys, miljöbeskrivning och osteologi. Detta tillvägagångssätt både kompletterar och stimulerar de arkeologiska resultaten. En annan sällan tillämpad aspekt inom det marinarkeologiska fältet är att projektet inte fäster sig vid ett specifikt objekt utan har ett vidare allmänt miljömål som syfte.

Projektet Sea Change innebär fristående studier av tre olika kustområden: två platser i Östersjön och en i Svarta havet – för att vara geografiskt avlägset från de andra två. Det gemensamma temat är att visa på olika mänskliga strategier och relationer till havet, med fokus på förändringar i havet och den maritima miljön.

Arkeologin är central i det här projektet för sin unika förmåga att beskriva kustmiljöer över en lång tid och att förstå människans relation till naturen. Målet är att använda det marinarkeologiska perspektivet som ett bidrag till diskussionen om hur människor idag ska förhålla sig till havet och agera inför pågående och kommande miljöförändringar.