Skeppsbrott – en fotobok om 100 år av sjöfart.

En fotobok om 100 år av sjöfart.

Humans and the Sea, Max Ströms förlag och National Maritime Museum, England, samarbetar kring en ny fotobok om skeppsbrott och sjöfart. I Englands sydvästligaste del ligger en ögrupp som heter Scillyöarna och där inleddes på 1850-talet arbetet med det som idag har blivit till en makalös kulturskatt. I fyra generationer har familjen Gibson på Scilly fotograferat och förevigat hundratals skepps sista stunder. Såväl stora som små fartyg, vackra som funktionella, har de alla mött sina öden på förrädiska grund och grovhuggna klippor i dessa svårnavigerade farvatten.

Boken med arbetsnamnet Skeppsbrott – 100 år av sjöfart innehåller ett stort urval av de bästa bland Gibsons bilder – fotografier som närmast är att betrakta som minnestavlor över olyckor till sjöss. Fotokonst av högsta rang. Tillsammans med dramatiska berättelser om skeppsbrotten och om dåtidens sjöfart blir boken ett medel för att återupptäcka de stora fartygen ur det förgångna. En tid som inte längre finns.

Det fanns en tid då berättelserna i den här boken var ”vardagsmat”, det vill säga att inget av det som skildras var några konstigheter – kanske till och med snarare någonting som folk i allmänhet förväntade sig. Både de som var i land och de som var till sjöss.

Det är svårt att föreställa sig dessa levnadsvillkor idag. De faror och umbäranden som människorna i den här boken ständigt hade in på knuten är värda att lägga på minnet, att återuppleva, och som det finns all anledning att försöka sätta sig in i. Av många anledningar.

Den kanske viktigaste anledningen är insikten om att utan skepp, hav och seglatser så hade inte världen blivit till vad den är idag i form av… Allt. Det handlar också om vår relation till havet, om kultur, om historia, om teknologiska framsteg, om landvinningar kring säkerhet, om framåtsträvande.

Men allra mest handlar det om att förflytta sig i tid för att skaffa nya perspektiv. Den här boken vill ta med betraktaren till skeenden som både är avlägsna och samtidigt känns bekanta.

Boken står både för sig själv och fungerar som ”syster-bok” till Ghostships – Östersjöns okända historia. Planerad utgivning är höst 2021.