Tonfiskmärkning

– kartläggning av fiskens rörelsemönster.

Sensorer placeras på havsbotten under flera år för att kartlägga märkta fiskar. VOTO Ocean Knowledge bygger i samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, upp en kapacitet som möjliggör för våra autonoma system (s k sailbuoys) att kommunicera med system för spårning av fisk. Dessutom överförs datan i realtid, så att man inte behöver vänta i åratal på att ta upp bottenförankrade system. Sailbuoys eller gliders, som de benämns, kan även utrustas med fisksökande sonarer, som kan kartlägga fiskstim utan märkning. Sådana system kan skapa säkrare, snabbare och mer effektiva underlag för åtgärder inom fiskförvaltning. Dessa system kommer att sättas upp som en så kallad demonstrator för att testa funktionsdugligheten. Demonstratorn är tänkt att bli modell för ett nätverk för fiskspårning runt Östersjön.