In Education Internal Projects, News

Saker du behöver veta om
havet

Saker du behöver veta om havet

VOTO Education driver ett projekt som kallas ”Saker du behöver veta om havet”, illustrerat av en av Sveriges mest folkkära personer: Lasse Åberg.

Stiftelsen Voice of the Ocean berättar vad du behöver veta om havet – tillsammans med Lasse Åberg

Genom en bättre förståelse för Östersjön kan vi lägger förstå havet i stort.

10 saker du behöver veta om havet

Att ”Försämrad havsmiljö” ligger i topp över svenskarnas oro inför framtiden berättade undersökningen ”Svensk samhällsoro 2019”, publicerad av Göteborgs universitet. Trots den utbredda oron har ämnet haft svårt att komma upp på agendan – därför har stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) som ett av sina första projekt valt att öka kunskapen kring viktiga havsfrågor i ett samarbete med Lasse Åberg.