Vårblomning.

Denna figur visar data insamlade av Kaprifol, vår autonoma undervattensfarkost från Alseamar, under tre veckor i Bornholmsbassängen. Ljusare färg indikerar ökande mängder av klorofyll, ett pigment som finns i mikroskopiska alger kallade fytoplankton, på grundare vatten.

På våren förvandlas Östersjön från ett område med liten förekomst av fytoplankton till ett hav fullt av liv. Fytoplanktonkoncentrationen kan öka hundra gånger på bara några få korta dagar.

Våra farkoster kan, genom att vara till sjöss hela året och samla in högupplöst data som dessa, monitorera dessa mycket viktiga snabba förlopp och bättre förstå Östersjöns dynamik. Denna graf har skapats från 1,7 miljoner värden insamlade under 3 veckor.