In Things you need to know about the ocean

Spigg vs. Gädda

Spigg vs. gädda

Spiggen har blivit ett allvarligt miljöproblem i Östersjön. Något är galet med ekosystemet och den här lilla fisken har på kort tid tagit över och blivit en härskare i havet. Det kryllar av spigg i vikar och hav.

Spiggen är en liten fisk, ungefär 8 cm stor – lika stor som ett vanligt bankkort. Men den lilla fisken skapar stor oreda i havet. Hur kan det komma sig? Jo, Spiggen förflyttar sig nämligen till grunda vatten i samma tid på året som abborren och gäddan lägger sina ägg där. Fiskägg och yngel är riktig festmat för spiggen. Tyvärr föds det då mindre abborre och gädda, spiggens naturliga fiender. Som om inte det vore nog kan den göra sån stor skada att hela bestånd av abborre, gädda och andra fisksorter kan försvinna i vissa delar av Östersjön.

Spiggen äter inte bara fiskyngel, den äter också små kräftdjur som är viktig för havsmiljön. Kräftdjuren äter nämligen de gröna, slemmiga alger som vi kan se i grunda vikar. De brukar växa på klippor och stenar under vattnet. Kanske har ni sett det någon gång när ni har badat?

Hur kommer det sig då att vi har fått så mycket spigg i Östersjön? Idag finns det 50 gånger mer spigg än för 40 år sedan i Östersjön och forskarna vet inte riktigt varför de ökat så mycket. Eftersom dom är så små fastnar dom inte i fiskarnas nät, vilket gör att det är svårt att följa deras utveckling i havet. Det forskarna däremot vet är att det är människan som ligger bakom spiggexplosionen genom klimatförändringar, övergödning och att vi fiskat spiggens naturliga fiender alldeles för mycket.

Vill du lära dig mer?

Här vi länkar till några matnyttiga sidor där du kan läsa mer om spigg och gädda

Deep Sea Reporter – Spiggexplosionen

Havet.nu – Spiggen behöver övervakas

SLU – Spigg och muddring hotar Abborre och Gädda