10 saker du behöver veta om havet.

Genom en bättre förståelse för Östersjön kan vi lättare förstå havet i stort.

Att ”Försämrad havsmiljö” ligger i topp över svenskarnas oro inför framtiden berättade undersökningen ”Svensk samhällsoro 2019”, publicerad av Göteborgs universitet. Trots den utbredda oron har ämnet haft svårt att komma upp på agendan – därför har stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO) som ett av sina första projekt valt att öka kunskapen kring viktiga havsfrågor i ett samarbete med Lasse Åberg.