VOTO Support

VOTO stödjer forskning genom datainsamling, resurser och
kommunikation. Fokus ligger på att stödja forskning i fält.

Om VOTO Support.

VOTO stödjer forskning kring haven, främst Östersjön, med stöd till enstaka eller fristående forskningsprojekt genom att bidra med interna resurser såsom, båtar, teknik och tekniska lösningar. Fokus ligger på att stödja forskning i fält. Undantagsvis kan vi donera likvida medel.

Vi är särskilt intresserade av att ge unga forskare möjligheter att komma ut på havet och bedriva undersökningar för att få möjlighet att pröva sina idéer. Den databas som vi själva bygger upp görs fritt tillgänglig för forskare att använda. Vi vill ta bort finansierings- och tekniktrycket från forskarna så att de kan koncentrera sig på forskningsfrågan genom att leverera data utan kostnad.

Ansökningsprocessen.

Kontakta Ola Oskarsson för projekt som faller inom ramen för VOTO Ocean Knowledge.
Kontakta Björn Hagberg för projekt som faller inom ramen för Humans and the Sea.
För projekt som handlar om övriga infallsvinklar kontakta Björn Hagberg.

ola.oskarsson@voiceoftheocean.org
bjorn.hagberg@voiceoftheocean.org

Tillsammans inleder vi en dialog om hur vi eventuellt kan bidra till ditt forskningsprojekt. Vi diskuterar
dina planer, behov och önskemål och utformar en projektbeskrivning som vår styrelse behandlar.

Styrelsen fattar beslut kring projektansökningar två gånger per år. Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda tre veckor före utsatt datum. Ansökningar som kommer in efter detta datum hamnar automatiskt för behandling påföljande gång. Beslut meddelas på utsatta datum.

Viktiga datum 2021
Första beslut 1 juni – ansökan inkommen före 7 maj för att behandlas. Svarsdatum 21 juni.
Andra beslut 1 december – ansökan inkommen före 7 november för att behandlas. Svarsdatum 21 december.

Pågående projekt som stiftelsen stödjer:

EXTERNA PROJEKT

”Maderövraket” – kanske ett av Östersjöns äldsta bestyckade skepp.

Under 2021 kommer docent Niklas Eriksson, marinarkeolog och forskare vid Stockholms universitet, att i samarbete med Humans and the Sea genomföra en  undersökning av det så kallade ”Maderövraket”. Läs mer

Sea Change – nya marinarkeologiska perspektiv: människor och miljö vid havet.

Detta forskningsprojekt vill bidra med kunskap kring vår kanske viktigaste överlevnads- och samtidsfråga: hur ska vi agera i relation till dagens dramatiska miljöförändringar? Läs mer

Deep Sea Reporter

VOTO stödjer ett kommunikationsprojekt som heter ”Deep Sea Reporter” – ett oberoende digitalt magasin med fokus på havet. Läs mer

Tonfiskmärkning – kart-läggning av rörelsemönster.

Ett projekt som kartlägger tonfiskens rörelser och livsvillkor. VOTO Ocean Knowledge bygger i samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, upp en kapacitet som möjliggör för våra autonoma system att… Läs mer

Säldiet.

VOTO stödjer ett projekt för att öka kunskapen om vad sälar äter. I dagsläget råder det brist på kunskap om sälens diet i skärgårdar och en viktig del… Läs mer