Vår science coordinator, dr. Louise Biddle beviljas forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

I stenhård konkurrens har VOTO:s nyanställda science coordinator, Dr. Louise Biddle, beviljats forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

– Som junior forskare betyder det enormt mycket att ha blivit beviljad ett etableringsanslag för unga forskare från Vetenskapsrådet. Bekräftelsen från Vetenskapsrådet att min forskning är intressant är lika mycket värd som själva finansieringen, säger Louise Biddle.

– Vi på Ocean Knowledge är mäkta stolta och imponerade över att jobba med henne ihop med våra autonoma farkoster, säger Ola Oskarsson, projektledare i VOTO.

Dr. Biddles forskning kommer att fokusera på råkar och vakar i havsisen runt Antarktis och deras betydelse och inverkan på det övre lagret av havsvatten. Råkar och vakar är långa och smala öppningar i havsisen, där bredden kan variera mellan några hundra meter upp till en kilometer.

– Det är bara nyligen som vi har kunnat upptäcka några av dessa mindre öppningar med hjälp av satelliter, men också genom autonoma farkoster som kan sjösättas på och under havsisen och nå avlägsna platser. Genom att ta vara på dessa datakällor kommer jag att undersöka vikten av öppningarna i havsisen. Har de en betydande inverkan på havet under isen? Hur långt borta märks denna påverkan? Hur kan vi försöka inkludera dessa öppningar i klimatmodeller?

Det är den typen av frågor Dr. Louise Biddle ska söka svar på. Hon och två andra forskare på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet är beviljade forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Totalt får de sammanlagt 10 844 000 kronor, fördelade över fyra år.

Källa: Göteborgs universitet
https://www.gu.se/nyheter/louise-biddle-lars-gamfeldt-och-erica-leder-beviljade-forskningsanslag-fran-vetenskapsradet