In Things you need to know about the ocean

Vi skiter i Östersjön

Vi skiter i Östersjön

Övergödningen är det största och mest allvarliga miljöproblemet för Östersjön, sedan flera år tillbaka. Det är fortfarande jordbruket som släpper ut mest för kväve och fosfor – naturliga ämnen som orsakar övergödningen.

På 1900-talet hade vi i Sverige något som kallades den gröna revolutionen. Sverige fick konstgödsel och växtskyddsmedel som gjorde det lättare för jordbrukarna att lyckas med sin skörd. Men kom att orsaka stor skada för Östersjön idag.

Kväve och fosfor finns naturligt i vårat ekosystem. Det är två livsviktiga ämnen för liv på jorden och finns naturligt runt omkring oss och i hela ekosystemet. Men när det blir för mycket av det goda slår naturen bakut och ämnena orsakar istället stor skada i våra sjöar och hav.

Kväve och fosfor kommer vanligen från jordbruket men också från reningsverk och vid förbränning av sopor och på privata tomter. Kväve och fosfor rinner ner i floder, bäckar och åar och hamnar tillslut i större sjöar och Östersjön. Detta sker exempelvis när det regnar eller när snön smälter och vattnet helt enkelt måste ta vägen någonstans då marken inte kan suga upp mer vatten. Eller vid förbränning då små, små partiklarna från röken faller ner från luften och landar på vattenytan eller i vår trädgård.

Ju fler människor vi är som bor runt Östersjön, desto mer mat måste vi odla och desto fler kor, höns och grisar måste vi föda upp och ge foder till, foder som vi odlar fram på våra åkrar. Så hur kan vi fortsätta odla mat och kunna bada i havet? Vi behöver något som kan ta upp den extra fosfor och kväve som blir innan den når Östersjön – en uppgift som skogen och våra träd kan hjälpa till med. Skogen är nämligen jätteduktig på att ta upp dessa ämnen. Vad tror du om att plantera skog närmare jordbruken?

Vill du lära dig mer?

Här vi länkar till några matnyttiga sidor där du kan läsa mer om övergödning  och dess betydelse för miljön och invånarna i Östersjön.

Naturvårdsverket – Avloppsvatten

Havs och vattenmyndigheten – Övergödning

Östersjöcentrum – Återcirkulera jordbrukets växtnäring