VOTO stödjer marinarkeologisk undersökning i Stockholms skärgård.

VOTO har beslutat att stödja docent Niklas Erikssons projekt: ”Maderövraket – kanske ett av Östersjöns äldsta bestyckade skepp.” Under 2021 kommer Niklas, som är marinarkeolog och forskare vid Stockholms universitet, att i samarbete med VOTO genomföra en marinarkeologisk undersökning av det så kallade ”Maderövraket”. Utöver att dokumentera och kartera vrakplatsen kommer provtagning för olika naturvetenskapliga analyser att genomföras. Förhoppningen är att resultatet kan upplysa om var fartyget byggts och hur gammalt det är. Kanske är ”Maderövraket” ett av de äldsta beläggen för kanoner ombord på skepp som hittills påträffats i Östersjön. Undersökningen har även som målsättning att lämna ett betydande bidrag till vår förståelse för medeltidens skepp och sjöfart.

För mer information kontakta Björn Hagberg: bjorn.hagberg@voiceoftheocean.org