VOTO stödjer fyraårigt marinarkeologiskt projekt.

VOTO har beslutat att stödja professor Johan Rönnbys projekt: ”Sea Change – nya marinarkeologiska perspektiv: människor och miljö vid havet.” Projektet genomförs vid marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS på Södertörns högskola.

Sea Change är ett fyraårigt forskningsprojekt som vill bidra med kunskap kring vår kanske viktigaste överlevnads- och samtidsfråga: hur ska vi agera i relation till dagens dramatiska miljöförändringar?

– Arkeologins långtidsperspektiv gör det möjligt att belysa och förstå människans förhållande till miljön under helt andra tider än vår egen. Projektet har därför ambitionen att visa på den stora variationsbredd av livsvillkor och förhållningssätt som funnits under årtusenden samt lyfta fram tidigare människors naturumgänge, berättar Johan Rönnby.

Projektet är mångvetenskapligt och förenar det marinarkeologiska perspektivet med bland annat geografisk analys, miljöbeskrivning och osteologi. Projektet Sea Change innebär fristående studier av tre olika kustområden, två platser i Östersjön och en i Svarta havet. Det gemensamma temat är att visa på olika mänskliga strategier och relationer till havet, med fokus på förändringar av den maritima miljön.

Arkeologin är central i det här projektet för sin unika förmåga att beskriva kustmiljöer över lång tid och för att förstå människans relation till naturen. Målet är att använda det marinarkeologiska perspektivet som ett bidrag till diskussionen om hur människor idag ska förhålla sig till havet och agera inför pågående och kommande miljöförändringar.

För mer information kontakta Björn Hagberg: bjorn.hagberg@voiceoftheocean.org