Förrädiska klippor lurar i Undergång

Treacherous rocks lurk in Abandon ship
Kort insikt

Voice of the Ocean och förlaget Max Ström har arbetat med den avslutande delen i en triologi av bildrika böcker om skeppsvrak och havet.  

Den tredje boken, Undergång, undersöker vrak i konst och litteratur. Den gavs ut 2022.  

En triologi

Triologin belyser betydelsen av vrak och skeppsbrott genom historien fram till nutid. De två tidigare böckerna heter Ghostships och Shipwreck.  

Boken Undergång handlar om konst som visar kända och fiktiva personer, växter, handelsvaror och djur som omkommit på världens hav.  

Människan och havet

Undergång belyser den nära relationen mellan människan och havet. Boken åskådliggör människans beroende av havet och hur det användes, undersöker betydelsen av skeppsvrak och myter om sjöfart i skapandet av en modern identitet.  

Undergång illustrerar viktiga och centrala verk ur femhundra års konsthistoria. Skeppsbrott och vrak symboliserar något mycket mer djupgående än en tillfällig fascination för dramatiska katastrofer.  

Förrädiska klippor lurar överallt; vissa skär och stormar förvandlar mänsklig strävan till drivved.

BJÖRN HAGBERG – VOICE OF THE OCEAN
Bjorn Hagberg at Voice of the Ocean

Mer än en rubrik

Skeppsvrak är mer än bara rubriker i nyheterna eller en del av en äventyrsfilm. Inom konsten har de fungerat som en metafor för livets resa – för tro, hopp och kärlek – som skildras genom den tragiska förlusten av människoliv. De dramatiska berättelserna om människor, skeppsbrott och människans kamp mot naturens krafter.  

Det finns en oemotståndlig dragningskraft till berättelser om hjältemod och katastrofer till havs. Vrak och skeppsbrott har varit centrala motiv i konsthistorien, från antiken till modernismens genombrott.  

Hitta ditt exemplar

Boken ges ut på både engelska och svenska. Du kan beställa den online på engelska eller svenska. 

Sign up for our newsletter

Vi ser fram mot att visa dig vårt arbete! Registrera dig och håll dig uppdaterad med de forskningsinitiativ vi stödjer och andra aktiviteter vi är engagerade i.

Name(Required)
Agree(Required)